Novofundlandský pesPůvodně jsem uvažoval psát úvahu, jaké se obvykle píši na začátku nového roku, ale se čas vydání prvního čísla našeho zpravodaje v průběhu 1.kvartálu nezadržitelně posunoval , posunovaly se i moje úvahy a nabraly poněkud jiný směr. Vytanulo mi na mysli jedno téma, které se mi už delší čas tu a tam připomíná a které stále odkládám…

Motto
Čára, která dělí dobro od zla, protíná srdce každého člověka.
Jenomže lidské srdce obrůstá pýchou jako psa sádlem!
Neznámý autor

Proč si lidi pořizují psa, kočku či jiné domácí zvíře?

Všiml jsem si, že mezi mnoha nejrůznějšími důvody převažuje jeden, o kterém se sice nemluví, ale který hluboko v podvědomí často výrazně převažuje, aniž bychom si toho byli na první pohled vědomi. Naposledy mi to potvrdilo chování jedno z novopečených majitelů našich štěňat. Choval se dost odtažitě, když rodina vybírala štěně a tvářil, že je spíše jeho tolerance a pochopení ostatních, co ho vede k jeho souhlasu se zbytkem rodiny, než že by psa skutečně chtěl. Zkrátka spíše aby už měl konečně pokoj. Když se však nikdo nedíval, zvedl štěně, pohladil, polaskal a nakonec i políbil. Co tedy člověka skutečně nejčastěji vede k tomu, že si pořídí psa, kočku či jiné domácí zvíře? Je to potřeba kontaktu. Nemám na mysli kontakt duševní, který samozřejmě také hraje svou roli a je dost podstatný. Mám na mysli kontakt fysický, který navýsost důležitý - potřeba se někoho dotýkat, někoho hladit, a není to jenom vyjádření náklonnosti, ale skutečně vnímat, abych tak řekl jeho auru.
V období zamilovanosti se často dotýkáme a hladíme milovaného člověka; obdobně jednáme i s malými dětmi. Jak však partnerské vztahy i my stárneme, frekvence vzájemných dotyků postupně řídne a mnohdy úplně vymizí. Jako bychom se za to styděli a nebo to považovali za něco nepatřičného, co se k našemu věku, postavení, (nebo dosaďte cokoliv chcete), jaksi nehodí. Naše, svým způsobem "pošahaná", současná civilisace takovým to kontaktům příliš nepřeje. Dotkneme-li se druhého člověka, (mimo běžného podání ruky), omlouváme se, dotkne-li se muž ženy je to někde mnohdy považováno za sexuální obtěžování, a pohladíte-li cizí dítě, považují vás skoro za pedofila. Přitom ještě v dobách mého dětství to bylo běžné. Zároveň však za mořem, kde pomalu každý druhý má svého psychiatra, organisují jako terapii setkání skupin lidí, kteří se vzájemně dotýkají a hladí. ( za přítomnosti psychoterapeuta a za odpovídající peníz). Je to bráno jako způsob léčby , resp. zbavení se některých psychických problémů a trampot.
Samozřejmě kontakt nechybí jenom Vám, chybí i druhému partnerovi, chybí dítěti atd.. A tak si pořizujeme domácí zvířata, sobě nebo d ětem, (mnohdy úměrně tomu o kolik méně času pro ně máme my sami) a kterým takový kontakt chybí dvojnásob a někdy je to poznamená na celý život.
Co tím vším chci říct?
Dotkněte se a pohlaďte partnera, kdykoliv během dne, tak jako v počátcích vašeho vztahu. Nebojte se a nestyďte se dotýkat svých rodičů a prarodičů. A samozřejmě dvojnásob to platí pro vaše děti. Uvidíte, co to nejen s nimi, ale s Vámi udělá!
Zrovna tak je to u zvířat. Máte-li vícero psů, všimněte si, jak spolu komunikují, jak se měžně opečovávají navzájem, za nejtěsnějších dotyků, s jakou láskou. A když se objevíte vy, jak se snaží vetřít do vaší přízně a vyhledávají osobní kontakt s vámi. Pes je nejen neuvěřitelnou zásobárnou, resp.zdrojem duševní energie, ale zdrojem vaší duševní vyrovnanosti. Obdobně se tímto zdrojem vaší vyrovnanosti může stát, ( a měl by jím být) i kontakt s druhými lidmi, zejména vašimi blízkými. A to je také věc, kdy se od našich psů můžeme mnohému znovu naučit. Kdysi jsme to jako děti uměli, jenom jsme pozapomněli. Je to cesta ke spokojenému a vyrovnanému životu, jaký bych vám přál.

JJ

psáno 10.3.2009 pro Zpravodaj Novcofundlandklubu 1/2009

Zpět na hlavní stranu Novofundlandský pes od Trojské skály