Jiří Janda & Jiřina Jandová - Mezinárodní rozhodčí FCI,     
specialisté pro plemeno Novofundlandský pes a Landseer (evropsko-kontinentální)

dále jsme rozhočními exteriéru pro plemena:

Jiřina Jandová: skupinový rozhodčí FCI II.
Jiří Janda: skupinový rozhodčí FCI II. a ze skupiny I. Chodský pes a Miniaturní americký ovčák, ze skupiny IX Pražský krysařík
skupinový rozhodčí pro plemena neuznaná FCI


Další aktivity jako rozhodčí: PČMKU-člen komise pro rozhodčí a dříve člen mezinár.komise rozhodčích FCI

Naše krédo:" I když posuzování je subjektivní, posuzuj vždy v souladu se svým svědomím!" Člověk nesmí znát pouze standard plemene, ale musí znát také jeho vývoj a střežit zdraví plemene

Novofundlandské psy jsme začali posuzovat v počátkem 70.let. Nejprve jako národní, (kluboví rozhodčí specialisté) a od roku 1975 jako mezinárodní rozhodčí FCI.
Vždy jsme vycházeli a vycházíme nejen ze standardu FCI, ale z našich,nyní již více než šestačtyřicetiletých, chovatelských zkušeností - jinak řečeno víme, kde Novofundlaďany "tlačí bota". Působili jsme dlouhá léta i jako poradci chovu v Klubu chovatelů Novofundlandských psů. V této souvislosti máme za sebou dlouhá léta posuzování jako rozhodčí na bonitacích a v roce 1975 jsme složili zkoušky pro posuzování povah pro pracovní plemena začleněná do SVAZARMu.
Naším prvním učitelem byl Jaroslav Odvárko z Nového Bydžova, jeden z nejschopnějších rozhodčích té doby, kterého jsme měli tu čest poznat. Za zahraničních rozhodčích nás velmi ovlivnil pan Heinrich Ippen, který v té době byl hl.poradcem chovu německého klubu a šéfem rozhodčích. Jako hluboce věřící člověk byl a zůstal pro nás příkladem ani ne tak, co se týče standardu plemene, ale spíše svým přístupem a ochotou pomoci. A musím zdůraznit, že byl i jedním z  nejčestnějších lidí, které jsme v životě poznali.
Byl pro nás i učitelem odborné kynologické terminologie v němčině. A i když jsem osobně schopen psa posoudit i angličtině, němčině dávám přednost a  německy v zahraničí posuzuje i  Jiřina Jandová. První zahraniční výstavu jsem posuzoval již v roce 1975 v Kolíně nad Rýnem. Oba dva jsme,kromě výstav v Československu a později v ČR, posuzovali v Německu a Polsku. Nejvzdálenější výstavu jsem posuzoval v Itáli.
Přes tuto dlouholetou praxi se samozřejmě nebráníme novým zkušenostem a pracujeme na našem dalším sebevzdělání,nicméně neaspirujeme na posuzování mnoha plemen, neboť jsme toho názoru, že dobrému rozhodčímu nestačí pouze všeobecné znalosti a přečíst si standard. Dobrý rozhodčí, a specialista obzvlášť, má za povinnost znát i vývojové tendence a problémy plemene.
Proto jsem se v roce 1996 účastnil 1.mezinárodního,a vzhledem k zámořské účasti lze říci celosvětového, symposia Chovatelů Novofundlanďanů v Torinu,kde jsem přednesl svůj příspěvek na téma morfologie hlavy,který byl později publikován ve sborníku z tohoto symposia.V roce 2001 jsme se zúčastnili mezinárodního semináře rozhodčích-specialistů pořádaném v Dánsku při příležitosti dánského Gold Cupu. Trochu jinou, avšak velmi cennou zkušeností, zejména co se způsobu posuzování týče, byla asistence u pana rozhodčího Güntera Karga, tehdejšího předsedy ATIBOXU, kterému jsem měl tu čest během jeho posuzování v  Čechách simultánně tlumočit. Dále jsem i tlumočil na světové výstavě Atibox99 během posuzování panu Netlichovi.I tato zkušenost byla velmi cenná. V této souvislosti musím poznamenat, že byl vidět markatní rozdíl při posuzování i jemných nuancí v partii hlavy, kterých si tito rozhodčí-specialisté všímali. Naproti tomu tento postoj u mnoha jiných všestranných rozhodčích, zejména při hodnocení Novofundlandských psů postrádám. Vzhledem k tomu, že takový všestranný rozhodčí ovšem posuzuje více než 200 plemen, jejichž standard by samozřejmě měl také znát, se tomu ani zas tak nedivím.
Aktivně pracujeme na výchově a rozšíření pracovního uplatnění Novofundlandských psů. V této souvislosti spolupracujeme s německým BAG-RHV, kde jsme se opakovaně zúčasttnili školení ve vodní záchraně. V roce 2003 jsme hospitovali při posuzování Novofundlanďanů a Landsérů na mezinárodní výstavě v Luzernu ve Švýcarsku u věhlasného mez.rozhodčího pana Bernarda Metrauxe. V roce 2004 jsem přeložil knihu amerického autora-rozhodčího pana Ronalda Pembertona: "Studie Novofundlanďana" a následně v roce 2005 ji připravil k tisku a vydal vlastním nákladem. Vydání je dvojjazyčné česko-německé a tak slouží nejen jako manuál pro rozhodčí, ale je i ideální knihou pro ty, kteří si potřebují osvojit odborné kynologické výrazy v obou jazycích. Na jaře roku 2005 jsme hospitovali v Hemsbachu u Karin Butenhoff-Taufertshöfer a Brigite Greissler na ZZL nebo-li uznávání přípustnosti k chovu, abychom měli srovnání s našimi chovnými podmínkami a naší bonitací.
V souvislosti s našemi aprobacemi pro další plemena jsme v průběhu roku 2009 absolvovali mnoho hospitací a překládali na výstavách vícero zahraničním rozhodčím, což byla zatím naše poslední zkušenost s tím,jak to dělají jiní a jinde z hlediska upořádání a posuzování výstav.

Chronologie

1971 školení,hospitace a složení zkoušky rozhodčích - Jiří Janda, Jiřina Jandová
1975 Jiří Janda, mezinárodní rozhodčí FCI a první posuzování z zahraničí (v zahraničí posuzuji německy, ev.anglicky)
1976 Jiřina Jandová, mezinárodní rozhodčí FCI (v zahraničí posuzuje německy)
1976 zkoušky na posuzování povah pro plemena začleměná mezi služební a pracovní psy - bonitační rozhodčí
      oba dva máme za sebou téměř 20 let praxe jako poradci chovu,
      spolu s odchovem více než 70ti vlastních vrhů štěňat Novofundlanďanů nám oběma to dalo hlubokou zkušenost se psy v různých fázích vývoje
1996 J.Janda účast na mezinárodním symposiu chovatelů Novofundlanďanů v Torinu s vlastní přednáškou.
1999 Simultánní překlad posuzování na výstavě ATIBOX 99 (rozhodčí p.Netlich)
2000 Simultánní překlad posuzování na výstavě rozhodčímu p.Kargovi,předsedovi ATIBOXu
2003 Oba dva - účast na školení výcviku záchranných psů v Německu, pořadaných BAG-RHV
2003 Oba dva- hospitace na mezinárodní výstavě ve Švýcarsku v Luzernu, rozhodčí Bernard Metraux
2004 Překlad knihy "Studie Novofundlanďana", autor Ronald Pemberton 2005 "Zuchtzullassung v Hemsbachu - Oba dva hospitace u Karin Butenhoff-Taufertshöfer a Brigite Greissler
2009 Hospitace u rozhodčích: J.Eberhard (D), B.Gothen (DK), I.Juhasz (H) 2009 Simultanní překlad na výstavách u rozhodčích p.Petra Cejnka (A) a Williho Gullixe (D), presidenta mezinár.unie Leonbergů

Jiří Janda


zpět na hlavní stranu